Canisterapia v škole

Canisterapia prebieha s každou skupinou raz týždenne, dĺžka trvania je prispôsobená žiakom (vek, stupne postihnutia) a momentálnej úrovni motivácie členov skupiny. V priemere sa dĺžka terapie pohybuje od 1 do 1,5 hodiny. CT realizujeme v súlade s formulovanými cieľmi. Využívame motiváciu klienta a niektoré z edukačných metód (rozhovor, praktické cvičenie, ukážka, pozitívne hodnotenie a pod.). Základom však ostáva práca so psom za relatívne konštantných podmienok. V rámci skupinovej práce realizujeme aj individuálny prístup. V prípade objektívnych príčin (choroba, akútne zhoršenie zdravotného stavu klienta, akýkoľvek iný momentálny nezáujem zo strany klienta o CT), nezapájame klienta násilne do terapeutických činností.