Canisterapia

Canisterapia je podporná alternatívna liečba, ktorá využíva pozitívny vplyv prítomnosti a kontaktu psa a človeka. Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či špeciálnej pedagogiky. Je určená všetkým vekovým kategóriám, klientom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či ľuďom,  ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. Môže byť využívaná v rôznom prostredí:

  • v zariadeniach sociálnych služieb,
  • v zdravotníckych zariadeniach,
  • v domovoch dôchodcov,
  • v predškolských a školských zariadeniach,
  • v rodinnom prostredí.