Kontakt

Odborné učilište internátne
Švermova 1
976 46 Valaská

Tel.: 048/6176 923

Fax: 048/6176 208

E-mail: ovalaska@email.cz,

vzdelavanieoui@gmail.com

www.ouvalaska.edu.sk

IČO: 035673109

Kontaktujte nás