Artterapia

špeciálna metóda, ktorá využíva umenie ako prostriedok výchovy a komunikácie. Ide o liečbu umením využívajúc výtvarných prostriedkov. Bezprostredná účasť na tvorbe umeleckého diela pôsobí na všetky typy ľudí bez rozdielu a pomocou výtvarných techník dosahuje pozitívneho vplyvu. Arteterapeutických techník je veľa, napr.: prstomaľba, koláž... . Rôzne výtvarné techniky pomáhajú vyjadrovať svoje pocity a prežívať poznanie seba samého.           

Ciele arteterapie

  • rozvíjanie kreativity, schopnosti komunikovať so sebou samým aj s okolím
  • uľahčuje vyjadrovanie pocitov
  • spontánne experimentovanie, nadobúdanie  nových skúseností, ktoré umožňujú tvorivejší prístup aj v iných činnostiach
  • spoznávanie a objavovanie nových výrazových prostriedkov
  • napomáhanie procesu učenia, podporovanie koncentrácie pozornosti a vnímania
  • vytváranie možností stimulovania vlastnej aktívnej činnosti
  • pozitívne hodnotenie, nájdenie ďalšieho rozmeru svojej osobnosti