Hipoterapia

Je komplexná rehabilitačná metóda, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie  zahŕňa oblasť rehabilitácie - hiporehabilitácia, psychológie a resocializácie, edukácie - liečebno pedagogické jazdenie. Klient s ohľadom na svoj handicap, za použitia špeciálnych pomôcok alebo zmenenej techniky jazdy na koni, môže  prípadne  robiť tzv.  športové jazdenie.