Webová prezentácia bola spustená

06.10.2010 00:00

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Na tejto stránke Vás budeme informovať o aktivitách a novinkách v projekte Nové formy vzdelávania na OUI Valaská. Chceme sa s Vami podeliť o naše skúsenosti pri zavádzaní nových foriem do vyučovania s žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Späť