Kurz canisterapie

V dňoch 1.5. - 7.5. 2010 zorganizovala nezisková organizácia EUROCANIS  4. Akreditovaný kurz pre inštruktorov canisterapie v Bystrej pri Humennom. Prednášky viedli odborní garanti, ktorý sa intenzívne a aktívne venujú výcviku psov, canisterapii. Počas celého pobytu na "jednej kope" fungovali, šantili, ale aj pracovali psi rôznych vekových  i hmotnostných kategórií, rôznych plemien. Lektorské zabezpečenie a tematické zameranie:

Mgr. Iva Bajtlerová-  špeciálny pedagóg so zameraním na komunikačné poruchy a postihnutia, súkromná ordinácia klinickej logopédie v Kolíne, zakladateľ spoločnosti ANITERA o. p. s. www.anitera.cz, ČR.

Sylvia Drinková-  Jablonica www.vlcica.sk. Výcvikár od r. 1995, zameranie - problémové správanie psov. Inštruktor CT, prax od roku 2005.

Mgr. Iveta Sokáčová -  špeciálny pedagóg, odborný garant kurzu.

JUDr. AIena Bérešová -právnik ÚPSVaR v Humennom.

Monika Vrančíková -  garant akreditovaného kurzu, inštruktor CT kynologického klubu EUROCANIS, podpredseda klubu.

Monika Dančová, inštruktor CT kynologického klubu EUROCANIS, predseda klubu.

Lucia Koláriková- Rožňava. Inštruktor CT klubu EUROCANIS, spolupracovník Výcvikovej školy pre vodiacich psov ÚNSS v Bratislave.

Rudolf Desenský-  praktik v oblasti psychológie psov, behaviorizmu a porúch správania, ČR www.psycholog-psu.com.

MVDr. Ján Ferko -  veterinár s praxou, Humenné

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity získalo všetkých 17 frekventantov.

Kurz končil záverečnými skúškami. Skúšobná komisia bola trojčlenná. Každý člen komisie hodnotil jednotlivé disciplíny nezávisle od ostatných členov, pričom sa bral do úvahy bodový súčet všetkých troch členov komisie. Testovaní psi museli splniť prísne kritéria podľa testovacieho poriadku klubu EUROCANIS, ktorý slúži na testovanie povahových vlastností psa za účelom overenia jeho spôsobilosti pre prácu s telesne a mentálne postihnutými klientmi. Výstupom bolo získanie certifikátu – inštruktor canisterapie a pes canisterapeut.

A to podarilo aj desiatim špeciálnym pedagógom z našej školy a trom psom.