Informatická výchova a informatika na OUI

Po kliknutí na nasledujúce odkazy sa Vám otvoria učebné osnovy predmetov :

 

Informatická výchova

Informatika

 

Cvičenia a učebné materiály žiaci aj rodičia nájdu v školskom e-learningu.