Vzdelávacie štandardy

Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazia vzdelávacie štandardy pre informatickú výchovu a informatiku.

Vzdelávacie štandardy pre ISCED 1

 

Vzdelávacie štandardy pre ISCED 2